KALENDÁŘ
loader Načítám...
KONTAKTY

Základní škola a mateřská škola Božejov

394 61 Božejov 1

IČ: 75000083

Datová schránka: dw2mbtc

Telefon: 565 397 322

E-mail: zs.bozejov@seznam.cz

Více informací v kontaktech.

Přihláška ke stravování - dospělý strávník

Základní škola a mateřská škola Božejov

394 61 Božejov 1

Vážení strávníci,

podle § 28 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je školní jídelna povinna vést matriku strávníků, proto Vás žádáme o vyplnění přihlášky ke stravování. Změnu jakéhokoliv z údajů je strávník povinen neprodleně oznámit vedoucí školní jídelny.

Ceny stravného a další pravidla školního stravování jsou uvedeny ve školním řádu jídelny a výdejny, který je k dispozici v MŠ i ZŠ nebo na internetových stránkách  www.zsbozejov.cz

 

Cena oběda je  70,- Kč. Oběd je možné přihlásit a odhlásit osobně, telefonicky (731 714 135 ) či emailem (sjbozejov@volny.cz) do 13.00 předešlého dne.  V případě náhlé změny (např. nemoc) je možné výjimečně odhlásit oběd do 8.00 téhož dne. Obědy jsou vydávány do přinesených jídlonosičů v ZŠ v době od 10.45 do 11.15 hodin. Poté jsou naplněné jídlonosiče uloženy na určené místo před jídelnou a je možné si je vyzvednou nejdéle do 15.00 hodin, kdy se škola zamyká.

 

Stravné je splatné vždy 20. v následujícím měsíci po odebrání obědů. Je možné platit složenkou (vydávána mezi 10.-15.dnem násl. měsíce) nebo inkasem. V případě platby inkasem je nutné včas nastavit inkaso u Vašeho peněžního ústavu a zároveň doporučujeme zadat nejvyšší možnou částku  „limit“ pro inkaso na jeden měsíc. 

Peněžní ústav ZŠ Božejov: Česká spořitelna, a.s. Pelhřimov, č.ú.: 622481339/0800.

 

Na níže uvedené údaje se vztahují ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

Zde odstřihněte a vyplněné vraťte do školní jídelny.

 

 

 

Přihláška ke stravování ve školní jídelně – doplňková činnost

 

 

Příjmení a jméno strávníka   …........................….….…….……..…   Školní rok...….................….

 

Bydliště………………………………………………………………….…….............................…….....

 

Telefon…………….................…………Email……………..………….….............................…………

 

Úhrada stravného : ( označte X)           složenkou  / QR platbou  (vyberte  jednu  variantu)                              

              inkasem  z účtu č……….………....................................   

 

Potvrzuji pravdivost údajů, zavazuji se , že budou  včas prováděny úhrady  (do 20. následujícího

měsíce)  a budu dodržovat řád školní jídelny / výdeny.

 

 

 

 

V ………..….……….………  Dne.....………….......…      Podpis strávníka:…………….....……………


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru